6.5.10

Vad är domen gällande följande; att röka, att dricka te och kaffe och att äta sömnpiller eller piller som håller en vaken?

Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol.22 sid 120

Fråga: Vad är domen gällande följande; att röka, att dricka te och kaffe och att äta sömnpiller eller piller som håller en vaken?

Svar: (För det första så är) det är haram att röka cigaretter på grund av alla dess negativa effekter.

För det andra: att dricka te och kaffe är tillåtet efter som att de hör till de drycker som är tillåtna.

För det tredje: det är varken tillåtet att ta uppiggande tabletter eller sömntabletter på grund av den skada de gör på den som konsumerar dem och den skada det kan medföra på andra i samhället.

Och all framgång är från Allah och må Allah sända frid och välsignelser över vår profet Mohammed hans familj och kompanjoner.

Inga kommentarer: