6.5.10

Vad är den generella bestämmelsen för godis?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/260)

Fråga: Vad är den generella bestämmelsen för godis och det som kommer från de icke-muslimska länderna?

Svar: Grunder i saker och ting är att det är tillåtet. Godis faller in under denna grundregel, förutom om du vet att det blandats med något förbjudet, då är det inte tillåtet att äta det.

Inga kommentarer: