6.5.10

Är det tillåtet att slänga kycklingens huvud eller något annat djur man jagats huvud?

Fråga: Är det tillåtet att slänga kycklingens huvud eller något annat djur man jagats huvud?

Svar: Jag känner inte till något som hindrar det om man inte kan äta huvudet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Inga kommentarer: