6.5.10

Är det bättre att undvika att äta ödlor?

Fråga: Är det bättre att undvika att äta ödlor?

Svar: Nej man kan inte säga att det är bättre att undvika det (sedan sade han till den som frågade): Ät det!

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Inga kommentarer: