20.5.13

Halal mat och restauranger

en intressant grupp på facebook. länkar och info till massa restauranger runt om i svea rike som serverar halal mat eller veg osv.

https://www.facebook.com/pages/Halal-mat-och-restauranger-i-sverige/141528016029167


själv har jag hittat en nice thai restaurang jag vill gå på ;) mumms

7.5.13

Halalslakt i Hadith

Abu yala berättade att Allahs sändebud صلى الله عليه و سلم sade " Allah har föreskrivit ihsan ( att saker ska utföras på bästa sätt) I allting. Om ni dödar så gör det på bästa sätt och om ni slaktar så gör det på bästa sätt. Se därför till att slipa era knivar och få djuret som ska slaktas att dö på ett fridfullt sätt." (Berättad av Muslim) '

Och Ibn Abbas sade att Allahs sändebud صلى الله عليه و سلم gick förbi en man som trycker ner ett lamm på marken med foten samtidigt som han slipar sin kniv och lammet kollar på honom. profeten صلى الله عليه و سلم sade då till mannen " vill du avliva djuret två gånger eller ?varför slipade du inte kniven innan ? " ( berättat av Tabarani, sahee targeeb 1090)

 Baserat på dessa och andra hadither säger de lärda att när man avlivar eller slaktar ett djur så ska det ske så smärtfritt som möjligt, att slakten sker snabbt med en vas kniv och utförs av en skicklig slaktare och att man inte slipar sin kniv framför djuret eller avlivar andra djur framför djuret så att det inte skräm. Inte heller får man släpa djuret genom att dra det i fötterna eller öronen.
 Detta är vad islam säger så hur kan folk komma och påstå att halal slakt är djurplågeri ?