6.5.10

Är gelatin haram?

Källa: Fatwa Al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol 22/260

Fråga: Är gelatin haram?

Svar: Om detta gelatin tillverkats av något förbjudet som t.ex. svin eller det som kommer från svin såsom dess hud, ben och liknande så är det haram. Allah säger (i betydelse):

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod av svinkött” [5 : 3]

Och de lärda är överens om att svinets svål även faller in under förbjudet. Men om gelatinet inte innehåller något förbjudet så är det tillåtet. Och all framgång ligger hos Allah och vi ber Allah att sända frid och välsignelser över våran profet Mohammed, hans familj och följeslagare.

Inga kommentarer: