6.5.10

Är det sunnah eller upp till var och ens sed att äta med händerna?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/270)

Fråga: Är det sunnah eller upp till var och ens sed att äta med händerna?

Svar: Att äta med händerna eller skedar är från sunnahns seder. Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) åt med tre fingrar. Imam Muslim har rapporterat en hadith i boken (Drycker) i kapitlet (Att slicka av fingrarna och tallriken är rekommenderat) att Ka’b bin Malik (radiyallahu anhu) berättade att han såg Allahs sändebud (sallallahu aleyhi wa sallam) äta med tre fingrar och när han var klar så slickade han av dem. (Sahih Muslim 3/1605)

Inga kommentarer: