6.5.10

Är det tillåtet att dricka kolsyrade drycker?

Fråga: Är det tillåtet att dricka kolsyrade drycker?

Svar: Det som gör en person berusad är förbjudet och det som inte gör en person berusad är tillåtet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Inga kommentarer: