6.5.10

Får man äta Shias/rafidha kött?

Källa: Fatwa Al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol2/372

Fråga: Vi är en grupp som bor vid den norra gränsen till Irak och där finns det vissa grupper som är på Jafarias madhab(rafidah/shia) och vissa av oss äter deras kött medans andra vägrar. Så frågan är följande: Är deras kött halal med vetskapen av att dom ständigt åkallar Ali Hassan Hussain och andra ärade människor?

Svar: Om det är som ni säger att dessa grupper från Al Jafariah(rafidah/shia) åkallar Ali, Hassan, Hussain och andra så är dessa människor moshrikon (avgudadyrkare) och kättare. De är inte muslimer och må Allah skydda oss från detta. Så det är inte halal att äta från det dom slaktat för djuret räknas som självdött även om de nämner Allahs namn [när de slaktar].

Och all framgång ligger hos Allah och vi ber Allah att sända frid och välsignelser över våran profet Mohammed, hans familj och följeslagare.

Inga kommentarer: