6.5.10

Vad är domen gällande följande; att röka, att dricka te och kaffe och att äta sömnpiller eller piller som håller en vaken?

Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol.22 sid 120

Fråga: Vad är domen gällande följande; att röka, att dricka te och kaffe och att äta sömnpiller eller piller som håller en vaken?

Svar: (För det första så är) det är haram att röka cigaretter på grund av alla dess negativa effekter.

För det andra: att dricka te och kaffe är tillåtet efter som att de hör till de drycker som är tillåtna.

För det tredje: det är varken tillåtet att ta uppiggande tabletter eller sömntabletter på grund av den skada de gör på den som konsumerar dem och den skada det kan medföra på andra i samhället.

Och all framgång är från Allah och må Allah sända frid och välsignelser över vår profet Mohammed hans familj och kompanjoner.

Är gelatin haram?

Källa: Fatwa Al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol 22/260

Fråga: Är gelatin haram?

Svar: Om detta gelatin tillverkats av något förbjudet som t.ex. svin eller det som kommer från svin såsom dess hud, ben och liknande så är det haram. Allah säger (i betydelse):

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod av svinkött” [5 : 3]

Och de lärda är överens om att svinets svål även faller in under förbjudet. Men om gelatinet inte innehåller något förbjudet så är det tillåtet. Och all framgång ligger hos Allah och vi ber Allah att sända frid och välsignelser över våran profet Mohammed, hans familj och följeslagare.

Får man äta Shias/rafidha kött?

Källa: Fatwa Al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol2/372

Fråga: Vi är en grupp som bor vid den norra gränsen till Irak och där finns det vissa grupper som är på Jafarias madhab(rafidah/shia) och vissa av oss äter deras kött medans andra vägrar. Så frågan är följande: Är deras kött halal med vetskapen av att dom ständigt åkallar Ali Hassan Hussain och andra ärade människor?

Svar: Om det är som ni säger att dessa grupper från Al Jafariah(rafidah/shia) åkallar Ali, Hassan, Hussain och andra så är dessa människor moshrikon (avgudadyrkare) och kättare. De är inte muslimer och må Allah skydda oss från detta. Så det är inte halal att äta från det dom slaktat för djuret räknas som självdött även om de nämner Allahs namn [när de slaktar].

Och all framgång ligger hos Allah och vi ber Allah att sända frid och välsignelser över våran profet Mohammed, hans familj och följeslagare.

Det finns ko och fårkött som säljs i svenska affärer! tillåtet?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/264)

Fråga: Det finns ko och fårkött som säljs i svenska affärer. Det har inte slaktats i enlighet med shari’ahn, är det tillåtet att köpa detta kött och tvätta det så det blir rent?

Svar: Allt som inte har slaktats i enlighet med shari’ahns är orent. Det är inte tillåtet att äta det och det hjälper inte om man tvättar det. Därav är det förbjudet att äta detta kött även om ni tvättat det.

Är det tillåtet att äta importerade varor (ost, fett, mjölk osv.)?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/263)

Fråga: Är det tillåtet att äta importerade varor (ost, fett, mjölk osv.)?

Svar: Grunden i saker som ost, fett och mjölk är att det är tillåtet. Det är inte tillåtet för någon att säga att det är förbjudet förutom om det skulle bekräftas att det innehåller något som gör det förbjudet. Och vi känner inte till något som gör det förbjudet.

Vad är den generella bestämmelsen för godis?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/260)

Fråga: Vad är den generella bestämmelsen för godis och det som kommer från de icke-muslimska länderna?

Svar: Grunder i saker och ting är att det är tillåtet. Godis faller in under denna grundregel, förutom om du vet att det blandats med något förbjudet, då är det inte tillåtet att äta det.

Vad är den islamiska bestämmelsen gällande att äta svarta vindruvor?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/257)

Fråga: Vad är den islamiska bestämmelsen gällande att äta svarta vindruvor? Vi vet ju att man för vin ifrån den. Är det tillåtet eller förbjudet?

Svar: Vindruvor är bland de bra och tillåtna sakerna att äta. Det finns inga bevis att det skulle vara förbjudet, vare sig de är svarta eller inte. Det är därav tillåtet att äta det och bara för att man gör vin av det så blir det inte förbjudet.

Är det tillåtet att dricka och äta från det lilla barnets mat och drickrester när det ammar?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/269)

Fråga: Är det tillåtet att dricka och äta från det lilla barnets mat och drickrester när det ammar? Berätta för oss vad som är obligatoriskt att göra.

Svar: Det är inga problem att äta och dricka resten av det ammande barnets mat och dryck. Grunden är att det är tillåtet och det finns inget som går emot denna grund.

Är det sunnah eller upp till var och ens sed att äta med händerna?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/270)

Fråga: Är det sunnah eller upp till var och ens sed att äta med händerna?

Svar: Att äta med händerna eller skedar är från sunnahns seder. Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) åt med tre fingrar. Imam Muslim har rapporterat en hadith i boken (Drycker) i kapitlet (Att slicka av fingrarna och tallriken är rekommenderat) att Ka’b bin Malik (radiyallahu anhu) berättade att han såg Allahs sändebud (sallallahu aleyhi wa sallam) äta med tre fingrar och när han var klar så slickade han av dem. (Sahih Muslim 3/1605)

äta vargkött?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/272-273)

Fråga: Är det tillåtet att äta vargkött? Vi har hört av vissa människor att de uppmanar sjuka människor att äta det för att bli friska. Förklara gärna det här för oss.

Svar: Att äta vargkött är förbjudet för att det är ett rovdjur som jagar med sina klor och Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) har förbjudit att man skall äta rovdjur som jagar med sina klor. Den hadithen är rapporterad av Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i, at-Tirmidhi och Ibn Majah.

Det är därav förbjudet att ge det till de sjuka för att man tror att de kommer bli friska genom detta kött.

råkade äta gris kött

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/282-283)

Fråga: En person åt griskött utan att veta om det. När han var klar förklarade en person att det var griskött och vi vet ju att det är förbjudet för oss muslimer. Vad skall han nu göra?

Svar: Han behöver inte göra någonting och ingen skada är skedd, eftersom han inte visste att det var griskött. Han måste dock vara vaksam och akta sig i framtiden.

Måste man läsa innehållsförteckningen på matvaror för att vara säker att det inte innehåller ämnen gjorda av gris eller alkohol?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/285)

Fråga: Måste man läsa innehållsförteckningen på matvaror för att vara säker att det inte innehåller ämnen gjorda av gris eller alkohol?

Svar: Ja, det är obligatoriskt.

Om ett djur både lever på land och i havet, vad räknas det djuret som?

Fråga: Om ett djur både lever på land och i havet, vad räknas det djuret som?

Svar: Man går efter var det oftast lever.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/213)

Får man äta det köttet som ett barn har dödat genom jakt?

Fråga: Får man äta det köttet som ett barn har dödat genom jakt?

Svar: Det verkar som om man får äta det om barnet kan skilja mellan saker och ting. Dens bestämmelse gällande att säga ”Bismillâh” innan är likt den okunnige.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/213)

Får man slakta en fågel genom att dra av dess huvud med handen?

Fråga: Får man slakta en fågel genom att dra av dess huvud med handen?

Svar: Nej, det är förbjudet, detta är inte tillåtet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Är det tillåtet att dricka kolsyrade drycker?

Fråga: Är det tillåtet att dricka kolsyrade drycker?

Svar: Det som gör en person berusad är förbjudet och det som inte gör en person berusad är tillåtet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Är det tillåtet att slakta ett djur bara för att den skall bli av med sitt lidande och inte för att äta det?

Fråga: Är det tillåtet att slakta ett djur bara för att den skall bli av med sitt lidande och inte för att äta det?

Svar: Det är ingen fara med det.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Är det tillåtet att slänga kycklingens huvud eller något annat djur man jagats huvud?

Fråga: Är det tillåtet att slänga kycklingens huvud eller något annat djur man jagats huvud?

Svar: Jag känner inte till något som hindrar det om man inte kan äta huvudet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Skall man spy ut det man druckit om man dricker ståendes?

Fråga: Skall man spy ut det man druckit om man dricker ståendes?

Svar: Detta har rapporterats i Sahîh Muslim, men det är abrogerat för att Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) drack ståendes och valde inte att spy ut det, eller så kan det som rapporterats ha blivit fel av vissa av dem som berättade vidare det.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Kan man äta hyena även fast det inte finns något behov av det?

Fråga: Kan man äta hyena även fast det inte finns något behov av det?

Svar: Ja, om du får chansen att äta det så ät och prisa Allâh.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Är det bättre att undvika att äta ödlor?

Fråga: Är det bättre att undvika att äta ödlor?

Svar: Nej man kan inte säga att det är bättre att undvika det (sedan sade han till den som frågade): Ät det!

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Det finns vissa som använder sig av elchocker innan de slaktar fåren, är det tillåtet?

Fråga: Det finns vissa som använder sig av elchocker innan de slaktar fåren, är det tillåtet?

Svar: Om den faller ihop av det så att man därefter lyckas slakta den så är det inga problem inshâ’Allâh.

Shaykh Muqbil al-Wâdi’î, Tuhfat ul-Mujîb sida 63-64

2.5.10

vill du äta det här?KOLLA DÅ IN BAKPASSIONS HEMSIDA! HON ÄR GRYYM MASHAALLAH!

lyxig mat mixvi hade familjemiddag och det bjöds på

perfekt formade biffar
fransk klar potatis sallad (klar=ingen grädde lr liknande)
turkiska bönor i tomatsås
grymt god sallad med vårlök
biryani ris
kebab kycklingspett (inga på bild, allt i magen)
grillade turkiska paprikor
vitlöks sås


vi skulle egentligen ha grillat, men grillen blev aldrig eldig. gammal kol tror jag.
bara massa os in till alla grannar : S
så vi grilla i ugnen iställetbörja grilla! det är vår!!!!!!!!!!!!!1