7.4.11

Fråga: Är det sunnah att prata när man äter?

Fråga: Är det sunnah att prata när man äter?
Svar: Nej det är en ’âdah (en vanlig sak som man gör och inte har med religionen att göra).
Shaykh Ibn Bâz, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (1/72)

vargkött?

Fråga: Är det tillåtet att äta vargkött? Vissa människor råder sjuka personer att äta vargkött. Vi hoppas på nytta i denna fråga.

Svar: Det är inte tillåtet att äta vargkött, eftersom det hör till de rovdjur som Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  förbjöd.
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att äta varje rovdjur försedd med huggtänder” (Bukhârî 5530, Muslim 1932, Abu Dâwûd 3802, an-Nasâ´i 4326 at-Tirmidhi 1477 och Ibn Mâdjah 3232, Musnad Ahmad 4/194, Muwwata Imâm Mâlik 1075, ad-Dârimî 1981)
Följaktligen är det inte tillåtet att äta kött varg för behandling.

Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  7083
Medlem: Abdullâh bin Qu’ûd
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz

äta barnen rester?

Fråga: Är det tillåtet att äta eller dricka från min sons rester om han är ett spädbarn?
Svar: Det är tillåtet att äta eller dricka från resten av ett spädbarns (mat och dryck). Detta eftersom den ursprungliga domen är att det är tillåtet och det finns inget bevis som går emot det.
Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  8443
Medlem: ’Abdullah bin Qu’ûd (rahimahullâh)
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

ost, smör och mjölk

Fråga: Vad är domen för dessa importerade produkter som ost, smör och mjölk?
Svar: Den grundläggande principen gällande ost, smör och mjölk är att de är tillåtna såvida det inte finns belägg för att de innehåller något förbjudet. Vi känner inte till något förbjudet i dem.
Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  4976
Medlem: ’Abdullah bin Qu’ûd (rahimahullâh)
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Fråga: Är myrra...

Fråga: Är myrra som säljs i kryddbutiker och tas för behandling av vissa sjukdomar tillåten? Det är anmärkningsvärt att vissa människor hävdar att änglar inte kommer in i ett hus där det finns myrra.
Svar: Myrra som säljs i kryddbutikerna är halal för att den grundläggande principen är att det är halal och vi känner inte till något bevis som gör det otillåtet. Vad gäller påståendet vissa människor säger att änglar inte kommer in i ett hus där det finns myrra så är det är grundlöst och falskt.

Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  2830
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Fråga: Vad är domen för ost gjord på grislöpe?Svar: Livsmedel som innehåller förbjudna (harâm) ämnen såsom självdöda djurs kött eller harâm djur som grisar är förbjudna att ätas av muslimer för att Allâh (ta’âla) säger:
” Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött…” (al-Mâ’idah 3)
Detta innefattar vad som är helt eller delvis tillverkat av förbjudet kött.
Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare!
Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah
Medlem: Bakr Abu Zayd
Medlem: Sâleh al-Fawzân
Vice ordförande: `Abdul-` Azîz ala Shaykh
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz