6.5.10

Om ett djur både lever på land och i havet, vad räknas det djuret som?

Fråga: Om ett djur både lever på land och i havet, vad räknas det djuret som?

Svar: Man går efter var det oftast lever.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/213)

Inga kommentarer: