22.5.09

uppdaterat

Nu är sidan hellt uppdaterad med många nya intressanta saker.
Kolla in länkar och länken om Profeten Muhammad

Nu ska jag sova och drömma om god mat. hej på er!

21.5.09

Domen för vinäger

Domen för vinäger

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî

1983 - Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî underrättade oss, från Sufyân, från as-Suddî, från Yahyâ bin ´Abbâd, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om alkohol som görs till vinäger. Han svarade:

“Nej.”

FÖRKLARING

Detta är ash-Shâfi´îs och majoritetens bevis för att det är förbjudet att göra alkohol till vinäger och att alkoholen inte blir ren av att ha blivit till vinäger genom insatt bröd, lök, jäst eller någonting annat. Alkoholen förblir alltså oren samtidigt som den smutsar ned allt som läggs in i den. Denna vinäger kommer aldrig att bli ren, oavsett om den skulle tvättas eller behandlas på ett annat sätt.

Men om man skulle flytta på den från solen till skuggan eller tvärtom, så har våra kollegor - Shâfi´iyyah - två åsikter i frågan:

Den första och mest korrekta: Den blir ren till skillnad från vinägern som har tillsats någonting. Detta är ash-Shâfi´îs, Ahmads och majoritetens åsikt. al-Awzâ´î, al-Layth och Abû Hanîfah sade:

“Den blir ren.”

Det har rapporterats tre olika åsikter från Mâlik:

Den mest korrekta tillskivningen till honom: Att göra alkohol till vinäger är förbjudet. Den som gör det har handlat olydigt, men vätskan är ren.

Den andra: Det är förbjudet och ej rent.

Den tredje: Det är tillåtet och rent.

De är dock enade om att alkoholen som blir till vinäger av sig själv är ren. Det har sagts att Sahnûn al-Mâlikî sade att den inte alls blir ren. Om det verkligen stämmer att han sade det, är han överväldig av en tidigare samstämmighet - och Allâh vet bättre.

Källa: al-Musnad as-Sahîh (1983)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (13/130)

Mat till en person räcker till två personer

Mat till en person räcker till två personer

Författare: Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî

1891 - al-Ansârî berättade för oss: Ma´n berättade för oss: Mâlik berättade för oss: Qutaybah berättade för oss, från Mâlik bin Abîz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mat till två personer räcker till tre personer och mat till tre personer räcker till fyra personer.”

FÖRKLARING

“Mat till två personer räcker till tre personer…” - Det vill säga på ett belåtande sätt som stärker dem till dyrkan och befriar dem från svagheten. Det betyder alltså inte att de blir mätta.

Syftet är att en person inte skall äta tills han blir mätt. I stället skall han ge resten till den behövande.

“… mat till tre personer räcker till fyra personer.” - as-Suyûtî sade:

“Det som mättar det lilla antalet livnär det stora antalet.”

Hadîthen manar också till fina karaktärer och belåtenhet med det tillräckliga.

Källa: al-Djâmi´ (1880)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (5/443)

Mat skall inte kritiseras

Mat skall inte kritiseras

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî

2064 - Yahyâ bin Yahyâ, Zuhayr bin Harb och Ismâ´îl bin Ishâq berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kritiserade aldrig maten. Om han tyckte om något, åt han det, och om han inte gjorde det, lät han det vara.”

FÖRKLARING

Detta hör till bordskickets starkt rekommenderade drag.

Exempel på att kritisera maten är säga att den är för salt eller för lite saltad, sur, tunn, tjock, omogen och så vidare.

Vad beträffar hadîthen i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att han inte äter ödlekött, så är det underrättelse om han inte tilltalas av just den typen av maträtt.

Källa: al-Musnad as-Sahîh (2064)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (14/23)

Etikett kring tappad matbit

Etikett kring tappad matbit

Författare: Imâm Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

1862 - Qutaybah berättade för oss: Ibn Lahî´ah underrättade oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er äter mat och hans matbit faller ned, skall han ta bort det tvetydiga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen.”

FÖRKLARING

“… skall han ta bort det tvetydiga från den…” - Det vill säga ta bort och avlägsna allt föraktfullt som sand, jord, smuts och liknande.

“… utan att lämna den till Djävulen.” - at-Tûrbashtî sade:

“Att det överlämnas till Djävulen beror på att Allâhs gåva går om intet och att man ser ned på den utan rätt och att det hör till de stoltas egenskaper. Oftast brukar det vara stoltheten som hindrar personen från att äta upp den tappade matbiten - och stolthet hör till Djävulens handling.”

an-Nawawî sade:

“I hadîthen finns en rekommendation för att äta tappade matbitar efter att ha tagit bort smutsen från den så länge inte platsen är oren (Nadjis). I fall maten skulle falla på en oren plats, åläggs man att tvätta bort det om så är möjligt. Om det inte är möjligt att ta bort det, får han ge det till något djur utan att lämna det till Djävulen.”

Källa: al-Djâmi´ (1862)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî (d. 1353)
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (5/424-425)


Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî (d. 261)

2033 - Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr berättade för oss: Min fader berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er tappar sin matbit, skall han ta den, ta bort det skadliga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen. Han skall inte torka sin hand med servett förrän han slickar sina fingrar. Han vet sannerligen inte var i hans mat välsignelsen ligger.”

FÖRKLARING

I dessa hadîther förekommer flera rekommendationer inom bordskicket. Till dem hör att slicka händerna för att slå vakt om matens välsignelse och händernas renhet.

Likaså är det rekommenderat att äta med tre fingrar utan att använda sig av fyra eller fem fingrar förutom vid behov. Exempel på det är att man äter spad och liknande som inte kan ätas med endast tre fingrar.

Dessutom är det rekommenderat att slicka kärlet och dylikt.

I hadîthen finns en rekommendation för att äta tappade matbitar efter att ha tagit bort smutsen från den så länge inte platsen är oren (Nadjis). I fall maten skulle falla på en oren plats, åläggs man att tvätta bort det om så är möjligt. Om det inte är möjligt att ta bort det, får han ge det till något djur utan att lämna det till Djävulen.

Hadîthen bekräftar även djävlarna och att de äter, vilket har förklarats nyligen.

Till det hör även att det är tillåtet att torka händerna med servett men att det är Sunnah att göra det efter att ha slickat dem.

Källa: al-Musnad as-Sahîh (2033)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (13/173)

äta på en restaurang i vilken det finns alkohol

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Fråga:
Vad är domen för att äta på en restaurang i vilken det finns alkohol samtidigt som det finns andra restauranger?

Svar:
Finns det andra? Vi tvivlar inte på att det är otillåtet. Det är inte tillåtet att vara på platser i vilka det finns Allâhs vrede. Det enda undantaget är att man bara går förbi dem.

Källa: http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=577

matlust

har jag ingen alls nu för tiden.
mår illa minst en gång varje timme typ : P

Jag har inte haft ngn lust alls att laga ngn mat och blir irriterad så fort ngt ska göras.
som "tur" är så, är min man bortrest. så jag behöver bara göra till mig och min dotter.
det blir mkt slarv och potatisbullar hehe.
Idag tänkte jag iaf laga lite mat, ris och kyckling sechuan? vet inte hur det stavas gott iaf.
lite tjing tjong mat alltså. köpte även brysselkål som jag älskar. gulliga små grönsaker.

jag ska berätta en hemlis... jag köpte färdig sås till maten, thanx uncle ben´s

jag ska försööööööööka komma med ngt recept snart. eller bara ngt över huvud taget.


lycka till med er matglädje iaf! hehe