6.5.10

Det finns ko och fårkött som säljs i svenska affärer! tillåtet?

Källa: Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah (22/264)

Fråga: Det finns ko och fårkött som säljs i svenska affärer. Det har inte slaktats i enlighet med shari’ahn, är det tillåtet att köpa detta kött och tvätta det så det blir rent?

Svar: Allt som inte har slaktats i enlighet med shari’ahns är orent. Det är inte tillåtet att äta det och det hjälper inte om man tvättar det. Därav är det förbjudet att äta detta kött även om ni tvättat det.

Inga kommentarer: