6.5.10

Är det tillåtet att slakta ett djur bara för att den skall bli av med sitt lidande och inte för att äta det?

Fråga: Är det tillåtet att slakta ett djur bara för att den skall bli av med sitt lidande och inte för att äta det?

Svar: Det är ingen fara med det.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Inga kommentarer: