6.5.10

Får man slakta en fågel genom att dra av dess huvud med handen?

Fråga: Får man slakta en fågel genom att dra av dess huvud med handen?

Svar: Nej, det är förbjudet, detta är inte tillåtet.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/214)

Inga kommentarer: