6.5.10

Får man äta det köttet som ett barn har dödat genom jakt?

Fråga: Får man äta det köttet som ett barn har dödat genom jakt?

Svar: Det verkar som om man får äta det om barnet kan skilja mellan saker och ting. Dens bestämmelse gällande att säga ”Bismillâh” innan är likt den okunnige.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/213)

Inga kommentarer: