30.1.12

indisk afton *wannabe*

lins soppa med röd lök och kummin
och biryani kryddade köfte, kufta, köttbullar,
med vitt ris och syrlig sallad med avocado
recept kommer strax : )

28.1.12

Alhamdulillah

You know those moments when everything feels like Alhamdulillah, all moments are... but you know when you really think about it...


Alhamdulillah

14.1.12

muslim i väst

Muslim i Väst   <--- länk  fatwa.se

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh)

Hur man ska bete sig med icke-muslimer i västvärlden


…Likaså kallar jag er till att ha respekt för de människor som har rätt att respekteras, de mellan vilka det finns ett avtal (skydd) för er. För landet du lever i är sådan att det finns ett avtal mellan dig och dem. Om detta inte vore fallet skulle de ha dödat er eller utvisat er. Så bevara denna överenskommelse, och var inte förrädisk till det, eftersom förräderi är ett tecken på hycklarna, och det hör inte till de troendes väg. Och vet att det autentiskt har rapporterats från profeten (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) att han sade,
”Den som dödar en som är under ett skyddsavtal kommer inte känna doften av paradiset.”
Låt er inte luras av de dåraktiga människornas uttalanden, de som säger ”Dessa människor är icke-muslimer, så deras rikedom är laglig för oss (att tillskansa sig eller ta genom mord och dödande).” För vid Allâh – detta är en lögn. En lögn om Allâhs religion, och en lögn om islamiska samhällen.
Så vi ska inte säga att det är lagligt att vara förrädisk mot människor som vi har avtal med.
Mina bröder. Ungdomar. Muslimer. Var sanningsenliga i ert handlande och säljande, samt hyrning och uthyrning, och i alla ömsesidiga transaktioner. Eftersom sanningsenlighet är en av de troendes egenskaper, och Allâh den Högste har påbjudit sanningsenlighet då Allâh den Högste sade:
”Troende! Frukta Allâh, var rättframma [i ert tal] och håll er till sanningen;” (Koranen 33:71)
Och Profeten (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) påbjöd sanningsenlighet och sade:
”Håll er till att tala sanning, för att tala sanning leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till Jannah (Paradiset). En person kommer att fortsätta tala sanning och försöka tala sanning tills dess att han skrivs hos Allah som en sanningsenlig person.”
Och han (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) varnade för lögner (falskhet) och sade:
”Akta er för att ljuga! För lögner leder till synder och synder leder till helvetet. En person kommer att fortsätta ljuga och försöka ljuga till dess att han skrivs hos Allâh som en lögnare.” (Bukhâri och Muslim)
Min muslimske broder, Ungdom! Var sanna i era ord med era bröder, och med de icke-muslimer som ni bor tillsammans med så att ni kommer att vara de som bjuder in (folk) till religionen Islam genom era handlingar… Hur många människor finns det inte som först trädde in i Islam på grund av muslimernas agerande och beteende, och deras sanningsenlighet, och deras ärlighet i sitt handlande.
………………………………………………..
Dessa råd gavs via Tele-länk (28th July 2000, Birmingham UK)
http://www.thenoblequran.com/sps/sp.cfm?subsecID=LSC01&articleID=LSC010001&articlePages=1