6.5.10

Skall man spy ut det man druckit om man dricker ståendes?

Fråga: Skall man spy ut det man druckit om man dricker ståendes?

Svar: Detta har rapporterats i Sahîh Muslim, men det är abrogerat för att Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) drack ståendes och valde inte att spy ut det, eller så kan det som rapporterats ha blivit fel av vissa av dem som berättade vidare det.

Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi (1/215)

Inga kommentarer: