9.7.09

kött slaktat i Sverige

Kött slaktat i Sverige

Ur: Telefonintervju från Sverige med Sheikh Muhammad ibn Sâlih al-’Uthaymîn.

Viktigt tillägg

Nedanstående fatwa är baserad på antagandet att Sverige är ett kristet land. Shaykh ibn Uthaimin säger även att: "Om man anar eller tvivlar hurvida köttet är slaktat av judar eller kristna eller inte, så är köttet förbjudet." (Madjmu-ul-Fatawa, 15/276)

Fråga 1:

Beträffande folks slakt: I detta land (Sverige) dödar de djuret genom att sticka in ett järnstycke i huvudet, hjärnan eller halsen eller genom att slå ihjäl det med ett slag i huvudet. På detta sätt dör djuret. Det blir dödat efter att blodet runnit ut och ibland rinner det inte ut. Detta är deras sätt att slakta. Det skiljer sig totalt från vårt sätt. Jag kallar det för slakt för de äter inte kött från döda djur. Om de finner ett dött djur som inte varit avsett att dödas på detta sätt slänger de det och äter det inte. Frågan är nu följande:

Kan man anse att bokens folks slakt är halâl i allmänhet oavsett hur de slaktar?

Detta är en viktig fråga för en del bröder har berättat att de under tiden för pilgrimsfärden hört er frågas om bokens folks slakt och att ni (hafidhakum Allâh) sade: ”Säg Bismillâh, och ät.” Avsåg ni det helt och hållet, till och med i detta fall som är känt hos bokens folk i denna tid?

Svar 1:

Bâraka Allâhu fîk! Som svar på detta säger jag att Bokens folks slakt delas in i tre kategorier:

Den första kategorin: Är det som sharî’ahn över huvud taget inte tillåter, såsom gris. Detta är inte tillåtet på något sätt och det är känt.

Den andra kategorin: Är det som sharî’ahn tillåter, såsom boskapsdjur. Då gäller att om vi vet att det inte slaktats enligt sharî’ah, det vill säga att det slagits ihjäl, slagits i huvudet och dött eller stuckits med ett järnstycke i huvudet och dött, är det som den första kategorin och är harâm. För detta räknas inte som slakt i den islamiska sharî’ahn och det bryter mot Profetens (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) uttal:

”Det vars blodet flödat ut och Allâhs namn nämnt kan man äta.”

Den tredje kategorin: Är det som bokens folk slaktat och som är tillåtet för oss. Det är om vi inte vet hur de slaktade det eller det vi med sannolikhet tror att de inte slaktat enligt sharî’ah eller det vi med sannolikhet tror att de slaktat enligt sharî’ah. Dessa tre kategorier är halâl. Det är halâl och beviset är Bukhâris rapportering av en hadîth av ’Aishah där hon sade:

Det kom ett folk till sändebudet (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud, ett folk kommer med kött till oss och vi vet inte om Allâhs namn nämnts över det eller inte.” Han (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) svarade: ”Nämn ni (Allâhs namn) och ät.” Hon sade: ”Och de hade nyligen varit otroende.”

Det vill säga de var nya i islam. Det var som om hon ville visa orsaken till att frågan ställdes. De som frågade tvekade om de nämnt eller inte och det visade sig att de nyligen varit otroende.

Det övervägande hos den som nyligen varit otroende är att han inte känner till detaljer i det som sänts ner av Allâh till Hans Sändebud, men ändå sade Profeten (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam):

”Nämn ni (Allâhs namn) och ät.” Han sade inte: ”Vad tror ni sannolikt, nämnde de eller inte.”

De som slår ihjäl djuret, om de hinner slakta det enligt sharî’ah innan det dör, så är det halâl. För Allâh sade om det som strypts och liknande:

"om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt" [1] dvs. om ni inte hunnit slakta det.

Om de slår det i huvudet och inte hinner med att slakta det medan det är vid liv är det harâm.

Fråga 2:

Här vet vi och tror med sannolikhet att de dödar och inte slaktar. Då är grundregeln att deras slakt ursprungligen är harâm, för vi tror med sannolikhet, vi till och med vet om att många av dem dödar och inte slaktar. Detta har vi frågat deras slakterier Är då grundregeln för oss att det är harâm.

Svar 2:

Ja, vi nämnde i svaret tidigare att om vi vet att de inte slaktar det enligt sharî’ah utan dödar det, så är det harâm.

Och om vi med sannolikhet tror men inte vet, så är grundregeln att deras slakt är halâl.[1] 5:3

Inga kommentarer: