9.7.09

Att äta hos muslimer

Att äta hos muslimer

Ur: Telefonintervju från Sverige med Sheikh Muhammad ibn Sâlih al-’Uthaymîn.

Fråga 8:

Gällande att äta hemma hos muslimer som är allmänt praktiserande och försöker finna halâl i allmänhet, men de följer inte vår väg i undersökande och frågande och äter till exempel det som enligt vårt synsätt är misstänkt eller harâm. Vad är domen gällande att äta i deras hem? Måste man fråga dem om var deras mat kommer ifrån eller räcker det att man generaliserar?

Svar 8:

Vad vi anser är att det räcker med att generalisera och att det inte är tillåtet att fråga, då det mest övervägande hos muslimerna är att det är halâl. Vad som är harâm måste bygga på en grund. Grunden är att det förblir enligt grunden tills något för upp det därifrån.

Fråga 9:

Får muslimen fråga var maten kommer ifrån eller går det emot gott uppförande gentemot muslimen?

Svar 9:

Nej, det är inte tillåtet. Detta är inte alls tillåtet, för det går emot gott uppförande och det orsakar fiendskap och hat och det är överdrivande och profeten (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) sade: ”varför överdriver ni” och han sade det tre gånger.

Inga kommentarer: