15.7.09

Bojkotta Pizza Hut och McDonald's

Bojkotta Pizza Hut och McDonald's

publicerad 11.01.2009


Författare: al-Ladjnah ad-Dâ'imah

Fråga: Det talas mycket idag om att bojkotta amerikanska produkter som Pizza Hut, McDonald's och andra. Skall vi besvara detta? Är det tillåtet att ha handel med krigsförande länder? Eller är det endast tillåtet att ha handel med dem som har pakt (Mu´âhadûn) och säkerhet (Musta'manûn) i vårt land och lever under vår makt (Dhimiyyûn) i vårt land?

Svar: Det är tillåtet att köpa tillåtna produkter oavsett vem de kommer ifrån. Detta gäller så länge inte makthavaren beordrar en bojkott för islams och muslimernas välfärd. Ty handeln är tillåten i grund och botten. Allâh sade:

”Allâh har förklarat handel lovlig och förbjudit ocker.”1

Likaså handlade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från judar.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Muhammad Âl ash-Shaykh
´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân al-Ghudayyân
Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

12:275

Inga kommentarer: