24.8.10

Vad är domen för den fastande som luktar på parfym?

Vad är domen för den fastande som luktar på parfym?

Fråga: Vad är domen för den fastande som luktar på parfym?

Svar: Det finns inga problem i att en fastande luktar på parfym oberoende av om det är olja eller rökelse. Men om det är rökelse ska han inte andas in röken därför att rök består av partiklar och de passerar genom magen. Därmed kommer fastan att brytas på samma sätt som om man dricker vatten. Men om man enbart luktar utan att andas in så att den når magen, då finns det ingen invändan mot det.

Shaykh Ibn Uthaymîn Fatâwah Arkân ul-Islâm nr. 421

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18009.shtml

Inga kommentarer: