24.8.10

Är det tillåtet att äta på restauranger där det serveras alkohol?

Fråga: Är det tillåtet att äta på restauranger där det serveras alkohol?

Svar: Om du får möjlighet att äta på andra restauranger så får du inte äta där eftersom det leder till att man hjälper dem som gör synder och överträdelser som Allâh har förbjudit.

Om du däremot inte kan äta någon annanstans så får du äta där pågrund av det stora behovet.

Allâh säger: Och sträva för Allâhs sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams. Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”dem som har underkastat sig Allâhs vilja”. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna. Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Allâh, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla! [al-Hajj: 78]

och: Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” [al-Baqarah: 286].

Men han skall dock endast äta och dricka av det som Allâh har gjort tillåtet.

Al-Lajnah ud-Dâ’imah (22/296-297)

Inga kommentarer: