24.8.10

Är det tillåtet att äta havsdjur?

Fråga: Är det tillåtet att äta havsdjur?

Svar: Grunden i de havsdjur som i vanliga fall alltid lever i havet är att de är tillåtna, för att Allâh har sagt: Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Allâh – det är till Honom ni skall samlas åter. [al-Mâ’idah: 96]

Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) har sagt gällande havet: ”Dess vatten är renande och dess självdöda djur är tillåtna att äta.”

Al-Lajnah ud-Dâ’imah (22/313)

Inga kommentarer: