24.8.10

Fråga: Är det förbjudet eller förhatligt att äta katter?

Svar: Det är förbjudet att äta katter eftersom de har huggtänder. Abû Dâwûd har berättat från Ibn Abbâs att Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) förbjöd att man äter de djur som har huggtänder och alla fåglar som har klor.

Al-Lajnah ud-Dâ’imah (22/292)

Inga kommentarer: