6.8.09

Vägarna till en förlåten Ramadhân

Vägarna till en förlåten Ramadhân

Författare: Imâm Ibn Radjab al-Hanbalî
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 287-288
publicerad 19.09.2007

Under Ramadhân finns det många sätt att uppnå förlåtelse på. Till dessa sätt hör bland andra att man fastar den, förrättar bönen under dess nätter och i synnerhet Allmaktens natt (Laylat-ul-Qadr). Exempel på andra sätt är följande:

1 – Ge mat till de fastande som de skall bryta fastan med och underlätta det för den förslavade. Dessa två handlingar nämns i Salmâns hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

2 – Påminna sig om Allâh (Dhikr). Hadîthen säger:

”Den som påminner sig om Allâh under Ramadhân är förlåten.”

3 – Be om förlåtelse (Istighfâr). Den fastandes bön bönhörs under fastan och under tiden som han bryter den. Sålunda brukade Ibn ´Umar säga under tiden som han bröt fastan:

”Allâh, Du Vars förlåtelse är vid! Förlåt mig!”

Dessutom berättade Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Ramadhâns förträfflighet:

”Under den förlåts alla förutom den som vägrar.” De sade: ”Abû Hurayrah, vem vägrar?” Han sade: ”Han som vägrar att be Allâh om förlåtelse.”

4 – Änglarna ber om förlåtelse för de fastande till dess att de bryter den.

I och med att vägarna till förlåtelse under Ramadhân är många, anses man vara en verklig förlorare om man inte blir förlåten.

Inga kommentarer: