2.8.09

RAMADAN NÄRMAR SIG

Fastan i månaden Ramadhan

INLEDNING

1. Förklaring av versen 2:183 av Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî
2. Vem är ålagd att fasta Ramadhân?
3. Att fasta Ramadhân utan att förrätta bönen
4. När börjar man fasta om nymånen visar sig en dag i ett land och en annan dag i ett annat land?
5. När skall man avse fastan?
6. Skall en Mu'adhdhin först läsa Adhân eller bryta fastan?
7. Får man fasta frivillig fasta innan man tar igen den obligatoriska?
8. Vad är rekommenderat respektive obligatoriskt för den fastande?
9. Fördelen med kollektiv fasta
10. Lydnad i Ramadhân
11. I Ramadhân kedjas djävlarna fast
12. Givmild Ramadhân
13. Hur sjuk skall man vara för att kunna låta bli att fasta?
14. De kristnas Ramadhân
15. Gratulationer inför Ramadhân
Salafs oro över en underkänd Ramadhân

FASTAN ENLIGT DE FYRA IMÂMERNAS RÄTTSKOLOR

1. Barn och Ramadhân enligt Imâm Abu Hanîfahs rättskola
2. Den menstruerande kvinnan enligt Imâm ash-Shâfi´îs rättskola
3. När börjar och slutar fastan? enligt Imâm Mâliks rättskola
4. När är det tillåtet att bryta fastan? enligt Imâm Ahmads rättskola

BRYTER DETTA FASTAN?

1. Att utav glömska ha samlag under fastan?
2. Bryter tuggummi fastan?
3. Bryter våta drömmar fastan?
4. Bryter ögondroppar fastan?
5. Gamling klarar inte av att fasta Ramadhân
6. Imâm an-Nawawî svarar på tre frågor om Ramadhân
7. Utlösning under fastan
8. Vad händer om man provsmakar mat under fastan?
9. Vad är domen för Siwâk och parfym under fastan?
10. Är det bättre att fasta som resande eller inte?

11. Parfymanvändning på dagtid i Ramadhân
12. Överdriven måltid när fastan bryts (Iftâr)
13. Domen för att äta efter att ha trott att gryningen inte har gått in
14. Domen för att simma och dyka under Ramadhân
15. Bryter bensinlukten fastan?

SALÂT-UT-TARÂWÎH

1. Vad är domen för Salât-ut-Tarâwîh?
2. Salât-ut-Tarâwîh är elva Rak´ah

ZAKÂT-UL-FITR

1. Vem är ålagd att betala Zakât-ul-Fitr och vem rekommenderad?
2. Zakât-ul-Fitr enligt Imâm Sa´îd bin al-Musayyib
3. När kan man dela ut Zakât-ul-Fitr?
4. Hur mycket skall man betala i Zakât-ul-Fitr?
5. Får man ge pengar i Zakât-ul-Fitr?
6. Domen för att betala Zakât-ul-Fitr till släktingar
7. Vem är det tillåtet att ge Sadaqat-ul-Fitr till?
8. Frågor till Imâm Ahmad bin Hanbal om Zakât-ul-Fitr
9. Domen för att betala mer Zakât-ul-Fitr än vad som krävs
Domen för att låna pengar för att betala Zakât-ul-Fitr

´ÎD-DAGEN

Vad skall man göra när man ser nymånen till Shawwâl?
Vad skall man säga på ´Îd-dagen?
Salât-ul-´Îd skall förrättas i en Musallâ, inte i en moské
Får man klä och pynta moskéer och minareter med ljus och blommor inför ´Îd?
När ´Îd-bönen infaller en fredag
Ibn Taymiyyah om ´Îd-gratulationer
Gratulationer inför ´Îd
Imâm al-Albânî om ´Îd-besök

Ahl-us-Sunnahs Imamer Svarar på frågor om Fastan

Hårt arbete under fastan
Fastan bryts med folket i landet
Den som avser att bryta fastan bryter fastan
Barnets fasta
Barnet vill fasta trots att fastan skadar det
15 frågor till Imâm Ahmad om fastan
12 frågor till Imâm Ahmad om Ramadhân
12 frågor till Imâm Ibn Bâz om Ramadhân
12 frågor till Imâm Ibn Taymiyyah om Ramadhân
Är det tillåtet att ge blod under Ramadhân?
Astmainhalator under Ramadhân
Att vakna en Ramadhânmorgon med mat i munnen
Avfall bryter fastan
Diabetessprutor under Ramadhân
Erotiska dagdrömmar under Ramadhân
Fastans villkor
Föraktfulla handlingar under Ramadhân
Förbudet i att skjuta upp missade dagar från en Ramadhân till en annan
Gråten under Salât-ut-Tarâwîh
Gynekologbesök under Ramadhân
Hur går soningen till?
Hur straffas den som inte fastar?
Kvinnlig homosexualitet under Ramadhân
Några förekommande fel under Salât-ut-Tarâwîh
Näsdropp under Ramadhân
Om blickar leder till utlösning
Om en man tvingas till samlag under Ramadhân
Personer som bara ber och fastar när det är Ramadhân
Piller som skjuter upp menstruationen under Ramadhân
Rekommenderade handlingar under Ramadhân
Salât-ut-Tarâwîh med Qur’ânen i handen
Tandkrämsanvändning under Ramadhân
Tandläkarbesök och bedövningssprutor under Ramadhân
Vad har bönen med fastan att göra?
Vad skall ges till de fattiga som soning och hur mycket?
Våldtäkt under Ramadhân
Bönen och fastan efter menstruation och efterförlossningsblödningar
Parfymanvändning på dagtid i Ramadhân
Den fastandes munsköljning
Domen för att dricka efter Adhân till Fadjr
Den gravida och ammande kvinnans avbrutna fasta
Domen för att sova med sin hustru under dagtid i Ramadhân
Domen för injektion i Ramadhân
En man återvände hem från resa och hade samlag med sin hustru
Fastan och efterförlossningsblödningar
Flickan som inte fastar Ramadhân
Henna under Ramadhân
En flicka måste fasta om hon har nått puberteten
Könsmogen flicka lät bli att fasta Ramadhân
Kvinna blir ren efter Fadjr, måste hon fasta?
Läkarnas råd under Ramadhân
Magsår och fastan
Menstruation strax innan solnedgången
Menstruationsvärk innan solnedgången
Ögonpenna, parfym, puder och smink
Operation under Ramadhân
Samlag med en menstruerande kvinna på dagtid i månaden Ramadhân
Domen för ordet "Imsâk" i kalendern
Hur bryts fastan på ett flygplan uppe i luften?
Domen för organisationer som står för den fastandes Iftâr
Domen för att fasta de Vita dagarna i Sha´bân
Domen för att endast fasta en fredag
Domen för att den ammande kvinnan låter bli att fasta

Ladda ner boken om fastan i Ramadhân

Fastan i månaden Ramadân
Författare: Muhammad bin Jamîl Zînô

format: 15 sidor, A4 [ pdf ]
storlek: 227 Kb
språk: svenska

Inga kommentarer: