7.4.11

vargkött?

Fråga: Är det tillåtet att äta vargkött? Vissa människor råder sjuka personer att äta vargkött. Vi hoppas på nytta i denna fråga.

Svar: Det är inte tillåtet att äta vargkött, eftersom det hör till de rovdjur som Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  förbjöd.
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att äta varje rovdjur försedd med huggtänder” (Bukhârî 5530, Muslim 1932, Abu Dâwûd 3802, an-Nasâ´i 4326 at-Tirmidhi 1477 och Ibn Mâdjah 3232, Musnad Ahmad 4/194, Muwwata Imâm Mâlik 1075, ad-Dârimî 1981)
Följaktligen är det inte tillåtet att äta kött varg för behandling.

Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  7083
Medlem: Abdullâh bin Qu’ûd
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz

Inga kommentarer: