7.4.11

äta barnen rester?

Fråga: Är det tillåtet att äta eller dricka från min sons rester om han är ett spädbarn?
Svar: Det är tillåtet att äta eller dricka från resten av ett spädbarns (mat och dryck). Detta eftersom den ursprungliga domen är att det är tillåtet och det finns inget bevis som går emot det.
Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  8443
Medlem: ’Abdullah bin Qu’ûd (rahimahullâh)
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Inga kommentarer: