7.4.11

Fråga: Är myrra...

Fråga: Är myrra som säljs i kryddbutiker och tas för behandling av vissa sjukdomar tillåten? Det är anmärkningsvärt att vissa människor hävdar att änglar inte kommer in i ett hus där det finns myrra.
Svar: Myrra som säljs i kryddbutikerna är halal för att den grundläggande principen är att det är halal och vi känner inte till något bevis som gör det otillåtet. Vad gäller påståendet vissa människor säger att änglar inte kommer in i ett hus där det finns myrra så är det är grundlöst och falskt.

Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  2830
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Inga kommentarer: