7.4.11

Fråga: Vad är domen för ost gjord på grislöpe?Svar: Livsmedel som innehåller förbjudna (harâm) ämnen såsom självdöda djurs kött eller harâm djur som grisar är förbjudna att ätas av muslimer för att Allâh (ta’âla) säger:
” Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött…” (al-Mâ’idah 3)
Detta innefattar vad som är helt eller delvis tillverkat av förbjudet kött.
Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare!
Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah
Medlem: Bakr Abu Zayd
Medlem: Sâleh al-Fawzân
Vice ordförande: `Abdul-` Azîz ala Shaykh
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz

2 kommentarer:

Houda sa...

salam aleikum,
Grislöpe används inte för att tillverka ostar. Det är från kalven det tas, Allah vet bäst.

"löpe, extrakt från kalvars löpmage som består av enzymer, främst kymosin. Det får mjölkprotein att koagulera och används vid framställning av ost. I dag kan enzymerna framställas från bakterier eller jästsvampar."
Från http://www.ne.se/l%C3%B6pe

Må Allah belöna er.
Med vänlig hälsning
Houda

firdous sa...

Det finns även gris enzymer som används i vissa fall.