21.5.09

Etikett kring tappad matbit

Etikett kring tappad matbit

Författare: Imâm Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

1862 - Qutaybah berättade för oss: Ibn Lahî´ah underrättade oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er äter mat och hans matbit faller ned, skall han ta bort det tvetydiga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen.”

FÖRKLARING

“… skall han ta bort det tvetydiga från den…” - Det vill säga ta bort och avlägsna allt föraktfullt som sand, jord, smuts och liknande.

“… utan att lämna den till Djävulen.” - at-Tûrbashtî sade:

“Att det överlämnas till Djävulen beror på att Allâhs gåva går om intet och att man ser ned på den utan rätt och att det hör till de stoltas egenskaper. Oftast brukar det vara stoltheten som hindrar personen från att äta upp den tappade matbiten - och stolthet hör till Djävulens handling.”

an-Nawawî sade:

“I hadîthen finns en rekommendation för att äta tappade matbitar efter att ha tagit bort smutsen från den så länge inte platsen är oren (Nadjis). I fall maten skulle falla på en oren plats, åläggs man att tvätta bort det om så är möjligt. Om det inte är möjligt att ta bort det, får han ge det till något djur utan att lämna det till Djävulen.”

Källa: al-Djâmi´ (1862)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî (d. 1353)
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (5/424-425)


Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî (d. 261)

2033 - Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr berättade för oss: Min fader berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er tappar sin matbit, skall han ta den, ta bort det skadliga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen. Han skall inte torka sin hand med servett förrän han slickar sina fingrar. Han vet sannerligen inte var i hans mat välsignelsen ligger.”

FÖRKLARING

I dessa hadîther förekommer flera rekommendationer inom bordskicket. Till dem hör att slicka händerna för att slå vakt om matens välsignelse och händernas renhet.

Likaså är det rekommenderat att äta med tre fingrar utan att använda sig av fyra eller fem fingrar förutom vid behov. Exempel på det är att man äter spad och liknande som inte kan ätas med endast tre fingrar.

Dessutom är det rekommenderat att slicka kärlet och dylikt.

I hadîthen finns en rekommendation för att äta tappade matbitar efter att ha tagit bort smutsen från den så länge inte platsen är oren (Nadjis). I fall maten skulle falla på en oren plats, åläggs man att tvätta bort det om så är möjligt. Om det inte är möjligt att ta bort det, får han ge det till något djur utan att lämna det till Djävulen.

Hadîthen bekräftar även djävlarna och att de äter, vilket har förklarats nyligen.

Till det hör även att det är tillåtet att torka händerna med servett men att det är Sunnah att göra det efter att ha slickat dem.

Källa: al-Musnad as-Sahîh (2033)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (13/173)

Inga kommentarer: