21.5.09

Domen för vinäger

Domen för vinäger

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî

1983 - Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî underrättade oss, från Sufyân, från as-Suddî, från Yahyâ bin ´Abbâd, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om alkohol som görs till vinäger. Han svarade:

“Nej.”

FÖRKLARING

Detta är ash-Shâfi´îs och majoritetens bevis för att det är förbjudet att göra alkohol till vinäger och att alkoholen inte blir ren av att ha blivit till vinäger genom insatt bröd, lök, jäst eller någonting annat. Alkoholen förblir alltså oren samtidigt som den smutsar ned allt som läggs in i den. Denna vinäger kommer aldrig att bli ren, oavsett om den skulle tvättas eller behandlas på ett annat sätt.

Men om man skulle flytta på den från solen till skuggan eller tvärtom, så har våra kollegor - Shâfi´iyyah - två åsikter i frågan:

Den första och mest korrekta: Den blir ren till skillnad från vinägern som har tillsats någonting. Detta är ash-Shâfi´îs, Ahmads och majoritetens åsikt. al-Awzâ´î, al-Layth och Abû Hanîfah sade:

“Den blir ren.”

Det har rapporterats tre olika åsikter från Mâlik:

Den mest korrekta tillskivningen till honom: Att göra alkohol till vinäger är förbjudet. Den som gör det har handlat olydigt, men vätskan är ren.

Den andra: Det är förbjudet och ej rent.

Den tredje: Det är tillåtet och rent.

De är dock enade om att alkoholen som blir till vinäger av sig själv är ren. Det har sagts att Sahnûn al-Mâlikî sade att den inte alls blir ren. Om det verkligen stämmer att han sade det, är han överväldig av en tidigare samstämmighet - och Allâh vet bättre.

Källa: al-Musnad as-Sahîh (1983)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (13/130)

Inga kommentarer: