21.5.09

äta på en restaurang i vilken det finns alkohol

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Fråga:
Vad är domen för att äta på en restaurang i vilken det finns alkohol samtidigt som det finns andra restauranger?

Svar:
Finns det andra? Vi tvivlar inte på att det är otillåtet. Det är inte tillåtet att vara på platser i vilka det finns Allâhs vrede. Det enda undantaget är att man bara går förbi dem.

Källa: http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=577

Inga kommentarer: